Edat tümleci nedir?

Genellikle bir zarf tümleci görevinde kullanılan ve ismin edatla oluşturduğu kelime grubu, edatlı tümleç

Son eklenenler

say